KULÜP ÇALIŞMALARIMIZ

Okulumuzda öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi özelliklerine ve bireysel farklılıkları ile sahip oldukları yetenek, becerileri ortaya çıkaran ve geliştiren kulüp etkinliklerimiz yapılmaktadır. Öğrenciler içinde bulunmak istedikleri en az bir kulüp çalışmasında bir yıl süre ile faaliyet göstermektedir. Çeşitli kulüplerin yaptıkları etkinlikler yıl içinde veya yılsonunda çeşitli şekillerde sergilenme olanağı bulmaktadır.

 

SATRANÇ

Okulumuzda satranç çalışmaları, anaokulumuzdan başlayıp 8. sınıfımıza kadar uzanan bir yelpazede çeşitli seviyelerde devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2005-2006 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle satranç sporunun tüm okullarda ders olarak okutulması kararını almıştır.

Bu derslerdeki ana amaç, tüm çocuklarımızın satranç sporunun temel kural ve ilkelerini öğrenmeleri; sağlam bir temel ile üzerine eklenecek çalışmalarla da detay ve inceliklerini kavrayıp uygulayabilecek seviyeye ulaşmalarını sağlamaktır.

Özellikle küçük sınıflarımızda, satranç öğretirken çeşitli hikâye ve doğaçlamalar kullanılmakta, satrançla ilgili filmler izlenmekte, bilgisayar oyunları ve internet kullanılarak desteklenmektedir.

DANS


Çocuklarımızın sözlü anlatımda yaşadığı rahatlığı ve gelişmeyi bedensel anlatıma taşımaktır. Özgüvenlerini sağlamak, birbirleriyle olan iletişimlerinde onlara yol göstermektir. Derslerde teknik hareketler ve doğaçlamalarla, kavrayacakları şekilde anatomik bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Eğitim – öğretim dönemi sonunda, eğitim süreci boyunca yapılan çalışmalar doğrultusunda gösteriler yapmaktayız.Atatürk’ün dediği gibi: Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

DRAMA


Çocuklarımızı özgüvenli, gelişime açık, kendilerini iyi ifade edebilen birer birey haline getirmektir. Bu amaç doğrultusunda, bizim için en etkili yollardan biridir drama. Çocuklarımızın kurdukları o güzel oyun dünyalarını zedelemeden, hatta kendimizi de o dünyaya katarak, birlikte oyunlar oynuyoruz. Bu sayede kendimizi ve birbirimizi daha iyi tanıyoruz.

Olaylara, kişilere kısaca hayata daha geniş bir açıdan bakıp, beraberce daha güzel hayat yaşayabiliyoruz. Derslerimizde, çeşitli doğaçlamalar yapıp grubun ortak bakış açısına uygun konular seçiyoruz.

GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

Estetik yaratımda bulunabilme yetisini kazanmalarının yanı sıra, onlara sağlam kişilikler kazandırarak, alanında, yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve ifade eden, yorumlayan, olumlu ilişkiler kurabilen, bireysel ve grup olarak sistemli çalışmayı öğrenmiş, ilkelere saygılı, dayanışma ve yardımlaşma bütünlüğüne ulaşır. Sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Resim dilini daha iyi kullanabilmeleri için çeşitli malzeme ve teknik bilgiler verilir. Hayal güçlerini ve sınırsız yaratıcılıklarını kullanabilmelerine olanak sağlanması hedeflenir. Kendilerine güven duymayı ve bir birey olduklarının farkına varmaları sağlanır.

MÜZİK


Öğrencilerimizin müzik kültürlerini çağdaş bir çerçeve içinde geliştirmek ve bu yolla kendilerini ifade edebilmelerini, toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamaktır. Müzik yetenekleriyle birlikte yaratıcı yönlerini de geliştirerek sanatsal algılarını güçlendirmelerini, yaşantıları boyunca kendilerine güç katacak bu algıları hayata geçirmelerini sağlamaktır.

Müzik eğitimimiz ile öğrencilerimizin genel kültür düzeyleri yükseltilmekte, estetik beğenileri gelişerek iyi bir dinleyici olmaları sağlanmakta ve onlara kültürel etkinlikleri güncel olarak takip edebilme alışkanlıkları kazandırılmaktadır.

Bursa Birey Kolejinde bütün sınıflarda müfredat programına uygun, kuramsal ve uygulamalı müzik bilgileri verilmektedir. Öğrencilerin sesini, kulağını ve müzik zevkini geliştirmek için seviyelerine uygun şarkılar öğretilip, seçkin müzik örnekleri dinletilmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR


Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek çağdaş eğitimin temel ilkelerindendir. Çağdaş anlayışa uygun olarak eğitimdeki amacın gerçekleşmesi bireyin, zihinsel eğitimi yanında fiziksel eğitimi ile mümkündür.

Beden eğitimi, genel eğitimin vazgeçilemez bir parçasıdır. Hareket, organizmanın normal fonksiyonlarının devam ettirilmesinde ve sağlıklı olmasında gereklidir. Hareket etmeyi öğrenme ve hareketler yoluyla öğrenmeyi amaçlayan beden eğitimi, genel eğitimin amaçlarına hareketler aracılığı ile katkıda bulunur. Bu çerçevede beden eğitimi bireyin fiziksel, psikomotor (sinir-kas), zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik organize edilmiş bedensel etkinliklerin tümü olarak ele alınabilir.

Bursa Web Tasarım