ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMI

Ortaokul EğitimOkulumuzda ORTAOKUL öğrencileri için akademik eğitimin yanı sıra LİSELERE HAZIRLIK çalışmaları da yapılmaktadır.

Hafta içi ders çıkışlarında ve hafta sonu cumartesi günü LİSELERE HAZIRLIK çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar eksik konuların tekrarı, çözülemeyen test ve soruların çözümü, test çözme alışkanlığını geliştirilmesi, deneme sınavları ve sonuçlarının detaylı analizi konularda yapılmaktadır.

LİSELERE HAZIRLIK çalışmaları ile ilgili rehberlik hizmetleri şunlardır;

Sınavda zamanlama ve sıralama, süreli test çözme alışkanlığının kazandırılması, sınav anında dikkat ve konsantre, motivasyon ve hedef belirleme konularında bireysel ve grup rehberliği yapılmaktadır. Ayrıca başvuru ve tercihler döneminde etkin rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

Sınav Performanslarını İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Öğrencilerle birlikte düzenli olarak sınav sonuçları değerlendirilir. Gerekli önlemlerin alınması ve eksiklerin tamamlanması konusunda yönlendirmeler yapılarak gerekli destek sağlanmaktadır.

Sınav Kaygısına Yönelik Çalışmalar

Sınav heyecanı ile baş etme konusunda öğrencilerin kaygı düzeylerini saptayan envanter uygulamaları yapılarak bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları sürdürülmektedir.

Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları

Dikkat konusunda sorun yaşayan öğrencileri tespit etmeye yönelik test çalışmaları yapılmakta, öğrenciler dikkat ve konsantrasyon artırıcı etkinlik ve uygulamalarla desteklenmektedir.

Bursa Web Tasarım